Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), oktober 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 113,1 111,4 112,5 0,3 4,2
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 108,9 102,7 108,0 0,1 1,9
B Utvinning av mineral 114,3 111,2 111,8 2,1 13,7
C Tillverkning 110,1 106,9 108,7 0,3 2,0
C10 Livsmedelsframställning 114,2 113,8 114,1 -0,1 -0,1
C11 Framställning av drycker 123,8 118,3 122,4 0,5 1,2
C13 Textilvarutillverkning 102,3 108,8 106,6 0,7 1,1
C14 Tillverkning av kläder 121,9 116,3 116,7 0,0 -1,0
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 107,4 109,5 107,7 -0,1 2,0
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 98,1 107,1 99,6 -0,1 4,1
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 95,4 108,1 97,2 -0,1 4,9
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 111,7 105,0 109,9 0,3 1,2
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 108,6 105,7 107,0 -0,1 2,2
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,9 116,8 114,7 0,6 0,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 115,4 108,1 113,6 0,4 1,0
C24 Stål- och metallframställning 108,2 90,2 98,9 1,0 11,3
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 115,6 110,8 114,7 0,5 1,7
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 99,8 98,6 98,7 -0,1 -0,4
C27 Tillverkning av elapparatur 112,5 106,0 108,1 0,3 -0,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 104,9 109,2 107,3 0,1 0,4
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,3 105,8 105,7 0,1 0,9
C31 Tillverkning av möbler 116,5 112,3 115,1 0,1 2,0
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     117,0 0,0 0,8
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     110,2 -1,7 -0,5
E36 Vattenförsörjning     121,6 0,0 -2,1
F Byggverksamhet     119,5 0,3 3,1

Källa: Producentprisindex 2017, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2017, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), oktober 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/10/thi_2017_10_2017-11-24_tau_011_sv.html