Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 3:e kvartalet 2017

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX (TOL 2008) 109,2 0,3 1,9
H Transport och magasinering 106,3 -0,1 2,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 117,3 -1,1 2,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 108,0 0,5 1,8
L Fastighetsverksamhet 111,2 0,0 1,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 107,8 0,7 2,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 115,7 0,6 0,0
P Utbildning 115,2 0,4 1,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 116,7 0,0 0,4
R Kultur, nöje och fritid 117,7 0,5 1,5
S Annan serviceverksamhet 112,9 -0,6 0,4
49 Landtransport; transport i rörsystem 107,2 0,1 2,6
4932 Taxitrafik 115,0 1,4 1,4
4941 Vägtransport, godstrafik 106,5 -0,1 2,8
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 104,2 -3,6 8,6
52 Magasinering och stödtjänster till transport 102,7 0,2 -0,3
5210 Magasinering och varulagring 110,5 0,0 1,4
5224 Godshantering 97,4 0,3 -1,6
53 Post- och kurirverksamhet 141,2 -0,1 6,8
5310 Postbefordran via nationella posten 147,5 0,0 7,7
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 110,4 -0,6 1,5
5510 Hotellverksamhet 111,5 -3,5 4,3
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 121,3 0,5 2,0
58 Förlagsverksamhet 115,2 0,7 2,8
61 Telekommunikation 87,1 1,4 4,0
62 IT-tjänster 113,2 0,4 1,2
63 Informationstjänster 103,4 0,1 0,9
6820 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 111,8 0,0 1,6
6820A Hyror för kontorslokaler 110,7 0,0 1,1
6820B Hyror för affärslokaler 112,6 0,0 2,0
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 115,3 0,7 2,0
6910 Juridisk verksamhet 115,1 1,2 3,0
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 115,4 0,3 1,3
702 Konsulttjänster till företag 110,5 1,7 5,0
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. 106,6 0,2 2,0
712 Teknisk provning och analys 101,6 0,1 -0,4
73 Reklam och marknadsundersökning 101,5 0,0 0,1
731 Reklamverksamhet 101,3 0,0 0,1
732 Marknads- och opinionsundersökning 105,6 0,2 -1,6
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 117,9 1,7 -1,1
7820 Personaluthyrning 110,0 0,2 0,6
8010 Säkerhetsverksamhet 117,4 0,3 -1,7
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 117,5 0,1 1,0
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 119,8 0,1 1,2
812 Rengöring och lokalvård 115,1 0,0 0,8
85 Utbildning 115,2 0,4 1,1
86 Hälso- och sjukvård 116,7 0,0 0,4
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 125,5 1,4 3,6
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 112,0 -0,3 -0,2
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 117,9 0,2 0,9
96011 Tvätteriverksamhet för företag 105,9 -1,8 -0,3

Källa: Producentprisindex 2017, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2017, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 3:e kvartalet 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/10/thi_2017_10_2017-11-24_tau_023_sv.html