Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), november 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 108,1 104,6 106,5 0,6 3,6
B Utvinning av mineral 111,1 101,2 110,4 -1,5 1,5
C Tillverkning 108,0 104,8 106,4 0,7 4,1
C10 Livsmedelsframställning 112,8 116,0 113,2 0,5 2,6
C11 Framställning av drycker 118,7 101,9 116,3 0,4 1,9
C13 Textilvarutillverkning 99,8 100,3 100,1 -0,7 -1,6
C14 Tillverkning av kläder 118,4 110,7 113,4 -1,4 -1,2
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 106,5 105,9 106,3 0,2 2,4
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 98,5 105,3 103,1 0,9 1,7
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 96,2 105,3 102,5 1,0 1,7
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 110,4 107,5 109,5 0,3 1,9
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     94,7 -0,2 -2,5
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 107,8 110,3 109,1 0,5 5,3
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,6 105,6 109,6 0,6 1,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 113,5 105,4 111,5 -0,5 0,1
C24 Stål- och metallframställning 107,1 102,5 104,0 0,8 14,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 114,4 126,0 116,4 0,3 2,7
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,6 92,8 93,4 0,0 5,7
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     104,6 0,0 0,7
C27 Tillverkning av elapparatur 111,0 105,3 106,7 0,4 1,1
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,7 110,6 108,4 0,0 1,1
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,2 107,8 107,1 0,1 1,0
C31 Tillverkning av möbler 115,1 110,5 114,4 0,0 2,7
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     105,6 -0,1 -2,5
E36 Vattenförsörjning     120,2 0,0 -2,1

Källa: Producentprisindex 2017, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2017, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), november 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/11/thi_2017_11_2017-12-22_tau_003_sv.html