Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), november 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,9 1,3 8,4
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 101,3 -0,4 -1,0
B Utvinning av mineral 99,2 5,0 21,4
C Tillverkning 104,6 0,4 1,8
C10 Livsmedelsframställning 113,7 0,0 -0,8
C11 Framställning av drycker 109,7 -1,0 1,6
C13 Textilvarutillverkning 107,5 -0,3 1,3
C14 Tillverkning av kläder 115,0 -0,1 -1,8
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 109,4 1,4 7,4
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 106,9 1,0 4,8
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 108,4 1,4 7,2
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 103,7 0,0 -0,4
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 93,3 4,8 16,4
C192 Petroleumraffinering 93,3 5,1 17,4
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 104,3 -0,1 3,4
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 107,8 0,0 3,3
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 115,8 0,7 0,3
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,1 1,4 0,4
C24 Stål- och metallframställning 88,7 -0,3 4,5
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 94,8 -0,9 8,1
C244 Framställning av andra metaller än järn 78,6 0,8 3,8
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,8 0,5 1,2
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,4 0,1 -0,9
C27 Tillverkning av elapparatur 104,9 0,2 -1,5
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,8 0,0 0,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,6 0,0 2,2
C30 Tillverkning av andra transportmedel 120,7 0,9 -4,0
C31 Tillverkning av möbler 111,1 0,1 -0,5

Källa: Producentprisindex 2017, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2017, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), november 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/11/thi_2017_11_2017-12-22_tau_007_sv.html