Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), december 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 108,6 104,5 106,7 0,2 3,0
B Utvinning av mineral 111,9 100,6 111,0 0,6 1,3
C Tillverkning 108,6 104,7 106,6 0,3 3,2
C10 Livsmedelsframställning 112,8 115,8 113,1 0,0 2,4
C11 Framställning av drycker 118,7 101,4 116,1 -0,1 1,7
C13 Textilvarutillverkning 99,8 100,5 100,2 0,1 -1,3
C14 Tillverkning av kläder 118,4 110,1 113,0 -0,3 -1,7
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 106,8 106,3 106,6 0,3 3,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,2 105,5 103,7 0,6 1,7
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 98,4 105,5 103,3 0,8 1,8
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 109,5 105,9 108,4 -1,0 1,3
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     94,4 -0,3 -2,7
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 108,5 110,7 109,7 0,5 5,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,5 105,6 109,5 -0,1 1,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 114,2 105,4 112,0 0,5 0,7
C24 Stål- och metallframställning 107,6 101,2 103,3 -0,7 10,8
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 116,9 125,2 118,4 1,7 4,3
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,4 92,5 93,2 -0,3 5,4
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     103,5 -1,0 -0,2
C27 Tillverkning av elapparatur 111,5 106,6 107,8 1,0 3,1
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,8 110,5 108,4 0,0 1,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,6 107,7 106,9 -0,2 1,1
C31 Tillverkning av möbler 116,2 110,5 115,3 0,8 3,5
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     105,0 -0,5 -0,5
E36 Vattenförsörjning     120,2 0,0 -2,1

Källa: Producentprisindex 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2017, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), december 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/12/thi_2017_12_2018-01-24_tau_003_sv.html