Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), december 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 114,1 113,5 113,9 0,5 3,9
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 111,6 102,7 110,3 1,0 4,9
B Utvinning av mineral 113,2 117,1 116,4 0,8 6,3
C Tillverkning 111,5 107,2 109,7 0,3 2,0
C10 Livsmedelsframställning 114,4 113,1 114,0 -0,2 -0,5
C11 Framställning av drycker 123,9 118,3 122,5 -0,1 1,7
C13 Textilvarutillverkning 101,1 108,8 106,1 0,1 0,5
C14 Tillverkning av kläder 119,9 115,7 116,0 -0,3 -2,5
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 108,1 107,2 107,9 -0,3 2,7
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 101,4 109,5 102,8 1,6 4,2
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 99,6 111,5 101,2 2,2 5,0
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 110,8 105,1 109,2 -0,6 1,1
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 109,9 106,4 108,0 0,8 2,7
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,8 117,4 115,4 -0,1 1,1
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 115,8 109,4 114,2 0,4 1,7
C24 Stål- och metallframställning 108,9 90,9 99,6 0,8 7,8
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 118,3 110,9 116,9 1,7 3,1
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 99,6 98,5 98,7 -0,1 -0,8
C27 Tillverkning av elapparatur 112,8 106,2 108,4 0,2 -0,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 105,0 109,2 107,4 0,0 0,3
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,9 105,7 105,8 -0,1 1,0
C31 Tillverkning av möbler 117,6 112,4 115,9 0,7 2,2
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     118,4 1,1 1,5
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     109,4 -0,5 -0,9
E36 Vattenförsörjning     121,6 0,0 -2,1
F Byggverksamhet     120,2 0,3 3,2

Källa: Producentprisindex 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2017, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), december 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/12/thi_2017_12_2018-01-24_tau_011_sv.html