Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, december 2017

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2404 1954 2291 0,5 3,9
0 Livsmedel     1605 0,1 0,9
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4145 0,2 2,7
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5381 0,5 4,3
3B Gas, el och vatten     2919 -0,2 0,8
5 Produkter från den kemiska industrin     1578 0,6 2,7
68 Oädla metaller     2235 -1,4 4,9
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1860 0,2 0,0
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4172 0,4 0,7
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     478 0,1 -0,5
73 Transportmedel     2317 -0,2 -0,2

Källa: Producentprisindex 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2017, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, december 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/12/thi_2017_12_2018-01-24_tau_017_sv.html