Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 4:e kvartalet 2017

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX (TOL 2008) 109,4 0,3 1,9
H Transport och magasinering 106,7 0,4 2,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 118,4 0,9 2,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 108,5 0,5 1,9
L Fastighetsverksamhet 111,6 0,3 0,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 107,6 -0,1 2,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 116,0 0,2 0,8
P Utbildning 116,2 0,9 1,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 116,7 0,0 0,4
R Kultur, nöje och fritid 119,4 1,4 2,1
S Annan serviceverksamhet 113,3 0,4 0,8
49 Landtransport; transport i rörsystem 107,4 0,2 1,9
4932 Taxitrafik 115,0 0,0 1,4
4941 Vägtransport, godstrafik 106,7 0,2 2,0
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 103,7 -0,5 0,7
52 Magasinering och stödtjänster till transport 102,3 -0,4 -0,2
5210 Magasinering och varulagring 110,5 0,0 1,4
5224 Godshantering 96,6 -0,8 -1,4
53 Post- och kurirverksamhet 145,5 3,0 9,4
5310 Postbefordran via nationella posten 152,2 3,2 10,4
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 112,3 1,7 3,2
5510 Hotellverksamhet 113,2 1,5 2,2
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 121,9 0,5 2,1
58 Förlagsverksamhet 116,1 0,8 2,7
61 Telekommunikation 88,1 1,1 4,4
62 IT-tjänster 113,6 0,3 1,4
63 Informationstjänster 103,5 0,1 0,9
6820 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 112,1 0,3 0,4
6820A Hyror för kontorslokaler 111,1 0,4 0,4
6820B Hyror för affärslokaler 112,9 0,2 0,4
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 115,2 -0,1 1,1
6910 Juridisk verksamhet 115,1 0,1 1,8
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 115,2 -0,2 0,6
702 Konsulttjänster till företag 110,0 -0,5 6,5
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. 106,5 -0,1 1,6
712 Teknisk provning och analys 101,6 0,1 -0,4
73 Reklam och marknadsundersökning 101,7 0,2 0,6
731 Reklamverksamhet 101,5 0,2 0,7
732 Marknads- och opinionsundersökning 105,6 0,0 -1,6
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 118,5 0,5 1,6
7820 Personaluthyrning 110,1 0,1 0,5
8010 Säkerhetsverksamhet 117,5 0,2 -1,6
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 117,6 0,1 0,8
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 120,0 0,2 1,2
812 Rengöring och lokalvård 115,1 0,0 0,5
85 Utbildning 116,2 0,9 1,4
86 Hälso- och sjukvård 116,7 0,0 0,4
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 129,0 2,8 4,4
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 112,3 0,2 0,3
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 118,4 0,4 1,2
96011 Tvätteriverksamhet för företag 106,4 0,4 0,1

Källa: Producentprisindex 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2017, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 4:e kvartalet 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/12/thi_2017_12_2018-01-24_tau_023_sv.html