Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 103,5 0,7 2,9
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 85,5 -0,1 -6,1
C TILLVERKADE VAROR 103,9 0,7 3,1
10 Livsmedel 102,9 -0,2 1,1
11 Drycker 100,1 1,1 3,5
13 Textilvaror 94,9 -0,9 -1,4
14 Kläder 101,9 1,2 -0,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 100,8 0,7 2,1
17 Papper och pappersvaror 102,7 0,3 6,0
171 Massa, papper och papp 102,8 0,3 6,1
172 Varor av papper eller papp 101,9 0,5 0,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 114,2 3,4 10,7
22 Gummi- och plastvaror 103,0 0,3 2,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 95,4 -2,0 -1,6
24 Metaller 103,2 0,8 -0,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,6 -0,1 2,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 98,8 -1,4 -0,0
27 Elapparatur 102,2 0,7 3,0
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,7 0,1 1,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,0 0,8 2,1
31 Möbler 101,2 0,6 1,8

Källa: Producentprisindex 2018, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2018, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/01/thi_2018_01_2018-02-26_tau_005_sv.html