Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,6 0,8 3,8
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 96,0 0,9 -11,1
C TILLVERKADE VAROR 101,3 0,2 0,9
10 Livsmedel 99,9 0,1 0,8
11 Drycker 103,0 -0,0 1,6
13 Textilvaror 101,9 0,4 1,1
14 Kläder 99,2 0,4 -5,0
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 102,8 2,2 2,9
17 Papper och pappersvaror 108,9 0,2 9,9
171 Massa, papper och papp 113,7 0,8 15,1
172 Varor av papper eller papp 99,9 -1,0 0,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 101,1 0,9 2,2
22 Gummi- och plastvaror 98,2 -0,6 -1,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 100,0 0,2 0,7
24 Metaller 105,1 0,3 7,6
244 Andra metaller än järn 104,5 -0,1 6,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 100,0 1,1 0,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,0 -0,7 -2,6
27 Elapparatur 99,2 -0,4 -0,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,2 0,2 0,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,5 0,5 2,4
30 Andra transportmedel 96,1 -2,1 -6,4
31 Möbler 102,6 0,0 -0,7

Källa: Producentprisindex 2018, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2018, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/01/thi_2018_01_2018-02-26_tau_007_sv.html