Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, januari 2018

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2417 1963 2303 0,5 3,6
0 Livsmedel     1611 0,3 1,0
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4240 2,3 3,2
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5544 3,0 4,0
3B Gas, el och vatten     2964 1,5 2,5
5 Produkter från den kemiska industrin     1591 0,8 1,7
68 Oädla metaller     2241 0,3 5,4
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1835 -1,3 -1,1
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4190 0,4 1,4
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     477 -0,3 -0,5
73 Transportmedel     2189 -5,6 -5,6

Källa: Producentprisindex 2018, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2018, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, januari 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/01/thi_2018_01_2018-02-26_tau_017_sv.html