Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), februari 2018

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 102,8 103,8 103,2 0,3 2,2
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     105,3 0,9 3,4
C TILLVERKADE VAROR 102,0 103,9 102,9 0,0 2,1
10 Livsmedel 100,0 100,8 100,2 -0,2 0,9
11 Drycker 101,7 102,8 102,1 -1,0 2,2
13 Textilvaror 103,8 94,7 99,7 0,2 -4,0
14 Kläder 104,3 101,3 102,1 -0,5 -0,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 102,0 101,6 101,7 0,4 1,5
17 Papper och pappersvaror 100,9 104,2 103,2 1,4 7,9
171 Massa, papper och papp 100,8 104,3 103,4 1,5 8,6
172 Varor av papper eller papp 101,4 101,5 101,7 0,0 0,8
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     91,1 0,0 -1,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 96,5 115,6 109,4 0,9 7,4
22 Gummi- och plastvaror 101,2 103,2 102,8 0,3 2,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,3 94,7 102,0 -0,1 1,4
24 Metaller 107,7 102,6 102,6 -0,3 -3,9
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 104,1 105,0 104,2 0,0 4,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 102,0 98,8 99,0 0,1 -0,4
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     101,2 -0,6 -2,7
27 Elapparatur 99,4 102,6 102,2 0,3 3,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,5 103,0 103,4 0,2 1,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,1 101,9 103,0 -0,1 0,9
31 Möbler 106,1 101,2 105,6 0,0 4,5
35 El, gas, värme och kyla     109,1 3,6 3,2
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     100,0 0,0 -1,6

Källa: Producentprisindex 2018, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2018, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), februari 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/02/thi_2018_02_2018-03-26_tau_003_sv.html