Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 103,5 0,1 2,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 85,5 0,0 -7,0
C TILLVERKADE VAROR 103,9 0,0 2,5
10 Livsmedel 100,8 -2,1 -0,4
11 Drycker 102,8 2,7 3,3
13 Textilvaror 94,7 -0,3 -1,6
14 Kläder 101,3 -0,6 -1,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 101,6 0,8 2,7
17 Papper och pappersvaror 104,2 1,5 7,7
171 Massa, papper och papp 104,3 1,5 7,9
172 Varor av papper eller papp 101,5 -0,4 -0,5
20 Kemikalier och kemiska produkter 115,6 1,1 11,1
22 Gummi- och plastvaror 103,2 0,2 1,8
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 94,7 -0,7 -1,8
24 Metaller 102,6 -0,6 -4,4
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,0 -0,5 1,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 98,8 0,0 -0,7
27 Elapparatur 102,6 0,4 3,6
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,0 0,2 1,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,9 -0,1 0,4
31 Möbler 101,2 0,0 1,8

Källa: Producentprisindex 2018, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2018, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/02/thi_2018_02_2018-03-26_tau_005_sv.html