Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,3 -0,2 1,9
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 96,6 0,6 -10,7
C TILLVERKADE VAROR 101,0 -0,2 -0,2
10 Livsmedel 99,9 0,0 -1,3
11 Drycker 103,0 0,0 1,3
13 Textilvaror 101,2 -0,7 0,0
14 Kläder 98,7 -0,5 -5,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 101,2 -1,6 1,0
17 Papper och pappersvaror 109,4 0,5 10,4
171 Massa, papper och papp 114,4 0,6 16,4
172 Varor av papper eller papp 100,2 0,3 -0,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 101,0 0,0 0,3
22 Gummi- och plastvaror 97,8 -0,4 -1,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 100,8 0,8 0,2
24 Metaller 106,9 1,7 5,0
244 Andra metaller än järn 104,1 -0,4 1,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 100,2 0,2 0,2
26 Datorer, elektronikvaror och optik 96,5 -0,4 -2,8
27 Elapparatur 99,4 0,2 0,6
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,3 0,2 0,2
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,5 0,0 2,5
30 Andra transportmedel 95,4 -0,7 -7,0
31 Möbler 102,4 -0,2 -1,0

Källa: Producentprisindex 2018, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2018, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/02/thi_2018_02_2018-03-26_tau_007_sv.html