Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, februari 2018

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2432 1960 2310 0,3 3,0
0 Livsmedel     1612 0,1 1,2
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4238 0,0 2,5
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5317 -4,1 -0,5
3B Gas, el och vatten     3083 4,0 5,4
5 Produkter från den kemiska industrin     1598 0,4 0,0
68 Oädla metaller     2242 0,0 3,1
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1835 0,0 -1,2
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4191 0,0 1,2
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     476 -0,2 -0,5
73 Transportmedel     2190 0,1 -5,5

Källa: Producentprisindex 2018, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2018, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, februari 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/02/thi_2018_02_2018-03-26_tau_017_sv.html