Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, april 2018

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2441 1990 2329 0,4 3,5
0 Livsmedel     1622 0,1 1,8
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4335 0,6 7,5
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5612 5,1 9,0
3B Gas, el och vatten     3061 -3,3 5,6
5 Produkter från den kemiska industrin     1603 0,2 0,4
68 Oädla metaller     2232 0,4 5,1
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1838 0,1 -1,2
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4202 0,3 1,2
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     474 -0,2 -1,2
73 Transportmedel     2199 0,1 -5,0

Källa: Producentprisindex 2018, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2018, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, april 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/04/thi_2018_04_2018-05-24_tau_017_sv.html