Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 111,3 0,6 7,4
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 97,5 1,9 2,4
C TILLVERKADE VAROR 103,7 0,2 3,5
10 Livsmedel 103,0 0,6 2,4
11 Drycker 104,1 -0,4 0,3
13 Textilvaror 101,9 -1,3 1,6
14 Kläder 99,9 -0,4 0,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,1 -1,0 3,9
17 Papper och pappersvaror 115,9 0,7 9,7
171 Massa, papper och papp 123,1 1,1 13,6
172 Varor av papper eller papp 102,8 0,0 2,0
20 Kemikalier och kemiska produkter 106,2 0,4 6,8
22 Gummi- och plastvaror 98,7 0,4 0,8
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,8 0,2 3,2
24 Metaller 107,4 -0,5 5,7
244 Andra metaller än järn 101,7 -1,4 0,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 100,1 -0,2 1,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,4 -0,3 -0,5
27 Elapparatur 99,1 -0,1 0,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,4 0,0 0,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,8 -0,1 -1,2
30 Andra transportmedel 98,8 -0,5 1,9
31 Möbler 103,8 -0,5 1,3

Källa: Producentprisindex 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2018, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/09/thi_2018_09_2018-10-24_tau_007_sv.html