Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), september 2018

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,9 111,3 108,0 0,3 5,5
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 108,1 97,6 106,3 1,1 5,8
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     128,9 3,8 24,2
C TILLVERKADE VAROR 104,7 104,0 104,3 0,2 3,7
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     110,2 0,5 4,5
10 Livsmedel 99,8 101,9 100,3 0,3 1,4
11 Drycker 106,5 109,5 107,6 0,4 5,6
13 Textilvaror 106,3 102,1 103,3 -1,3 0,8
14 Kläder 104,5 99,8 100,2 -0,3 1,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,3 106,4 108,1 -0,3 6,0
17 Papper och pappersvaror 109,8 116,0 111,3 1,1 13,2
171 Massa, papper och papp 113,1 123,1 115,2 1,4 18,2
172 Varor av papper eller papp 99,2 102,8 100,4 0,0 -0,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 97,4 106,2 103,7 0,4 5,9
22 Gummi- och plastvaror 101,8 99,0 100,3 0,5 1,3
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,1 102,0 104,0 0,3 2,5
24 Metaller 110,2 107,4 109,4 -1,1 4,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,4 100,2 103,8 0,1 3,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 103,2 97,4 97,7 -0,3 -0,4
27 Elapparatur 99,0 99,2 99,2 0,0 0,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,0 101,5 101,8 0,2 0,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 108,0 93,5 94,7 0,2 -6,5
31 Möbler 106,3 103,8 105,4 -0,5 1,7
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     100,8 -0,4 -0,6
35 El, gas, värme och kyla     116,0 -2,6 10,7
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     100,3 0,0 1,1

Källa: Producentprisindex 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2018, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), september 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/09/thi_2018_09_2018-10-24_tau_011_sv.html