Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), oktober 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 108,3 0,3 6,4
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 78,3 0,4 -13,1
C TILLVERKADE VAROR 108,8 0,3 6,5
10 Livsmedel 104,0 0,2 2,1
11 Drycker 97,0 0,5 -2,3
13 Textilvaror 94,9 -0,2 -1,0
14 Kläder 99,8 0,1 -2,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 103,8 -0,1 4,0
17 Papper och pappersvaror 111,9 0,2 11,4
171 Massa, papper och papp 112,2 0,2 11,7
172 Varor av papper eller papp 103,3 0,3 1,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 119,5 0,7 8,6
22 Gummi- och plastvaror 104,8 1,3 2,3
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 96,7 -2,6 -1,7
24 Metaller 108,3 0,7 8,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,4 0,7 -0,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 99,1 0,2 -1,4
27 Elapparatur 102,3 -2,1 2,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,6 0,2 0,8
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,8 0,6 -0,4
31 Möbler 101,5 0,0 0,8

Källa: Producentprisindex 2018, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2018, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), oktober 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/10/thi_2018_10_2018-11-26_tau_005_sv.html