Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), oktober 2018

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,2 111,3 108,2 0,2 5,6
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 110,0 97,9 107,9 1,5 7,4
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     133,0 3,2 25,2
C TILLVERKADE VAROR 105,3 104,1 104,6 0,3 3,6
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     110,5 0,4 4,5
10 Livsmedel 99,9 99,9 99,8 -0,5 1,2
11 Drycker 104,8 110,2 107,3 -0,3 5,0
13 Textilvaror 106,8 102,4 103,6 0,3 0,2
14 Kläder 104,5 100,6 100,9 0,7 1,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,1 106,1 107,9 -0,2 6,1
17 Papper och pappersvaror 109,6 115,8 111,1 -0,2 12,9
171 Massa, papper och papp 112,8 122,7 114,9 -0,3 17,8
172 Varor av papper eller papp 99,2 102,9 100,4 0,0 -0,5
20 Kemikalier och kemiska produkter 97,5 105,6 103,2 -0,4 5,5
22 Gummi- och plastvaror 101,6 99,4 100,5 0,1 0,8
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,6 101,9 105,1 1,0 3,1
24 Metaller 111,0 107,5 109,8 0,4 2,7
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,4 100,8 104,0 0,2 3,2
26 Datorer, elektronikvaror och optik 103,2 97,5 97,9 0,1 -0,4
27 Elapparatur 98,5 99,5 99,4 0,2 0,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,4 101,6 102,1 0,2 0,9
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,6 93,1 94,1 -0,6 -7,1
31 Möbler 106,3 104,2 105,5 0,1 1,6
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     100,7 -0,1 -0,7
35 El, gas, värme och kyla     113,5 -2,1 11,4
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     100,3 0,0 1,1

Källa: Producentprisindex 2018, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2018, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), oktober 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/10/thi_2018_10_2018-11-26_tau_011_sv.html