Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), november 2018

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 106,2 107,7 106,9 -0,3 4,7
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     101,0 -0,6 -0,6
C TILLVERKADE VAROR 105,4 107,7 106,5 -0,5 4,3
10 Livsmedel 100,9 102,6 101,2 -0,1 0,7
11 Drycker 105,2 97,7 104,1 2,4 2,2
13 Textilvaror 105,6 95,0 100,7 -0,5 0,4
14 Kläder 104,5 100,4 101,5 0,4 0,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 109,3 104,1 107,0 0,8 6,2
17 Papper och pappersvaror 112,8 112,9 112,7 1,4 11,8
171 Massa, papper och papp 117,1 113,2 113,8 1,5 13,0
172 Varor av papper eller papp 98,9 104,0 100,4 -0,1 -1,2
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     90,8 0,4 0,0
20 Kemikalier och kemiska produkter 97,4 120,8 113,5 0,8 7,0
22 Gummi- och plastvaror 101,8 104,5 103,7 0,0 1,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,2 95,6 103,7 -0,4 1,9
24 Metaller 108,9 105,6 105,2 -2,2 2,4
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,8 105,7 105,6 0,3 3,4
26 Datorer, elektronikvaror och optik 103,2 99,2 99,4 0,0 -1,1
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     103,1 0,0 0,2
27 Elapparatur 98,7 102,7 102,1 0,4 1,8
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,9 103,8 104,2 0,0 1,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,7 102,0 102,9 -0,1 0,1
31 Möbler 106,3 101,5 105,7 0,0 1,6
35 El, gas, värme och kyla     116,9 1,9 10,9
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     100,3 0,0 1,1

Källa: Producentprisindex 2018, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2018, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), november 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/11/thi_2018_11_2018-12-21_tau_003_sv.html