Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), november 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,4 -0,8 4,5
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 83,7 6,8 -7,1
C TILLVERKADE VAROR 107,7 -1,0 4,4
10 Livsmedel 102,6 -1,3 -0,6
11 Drycker 97,7 0,7 -1,9
13 Textilvaror 95,0 0,1 -0,6
14 Kläder 100,4 0,6 -0,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 104,1 0,3 4,5
17 Papper och pappersvaror 112,9 0,9 10,6
171 Massa, papper och papp 113,2 0,9 10,9
172 Varor av papper eller papp 104,0 0,7 0,9
20 Kemikalier och kemiska produkter 120,8 1,1 8,6
22 Gummi- och plastvaror 104,5 -0,2 1,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 95,6 -1,1 -1,7
24 Metaller 105,6 -2,4 3,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,7 0,2 -0,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 99,2 0,0 -1,4
27 Elapparatur 102,7 0,4 2,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,8 0,3 1,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,0 0,2 0,6
31 Möbler 101,5 0,0 0,8

Källa: Producentprisindex 2018, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2018, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), november 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/11/thi_2018_11_2018-12-21_tau_005_sv.html