Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), november 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 108,9 -2,2 3,5
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 96,1 -1,8 1,7
C TILLVERKADE VAROR 103,1 -0,6 2,1
10 Livsmedel 101,2 0,0 0,4
11 Drycker 104,8 0,1 1,7
13 Textilvaror 102,2 0,1 1,0
14 Kläder 101,4 0,7 2,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,2 0,4 3,0
17 Papper och pappersvaror 116,2 0,4 8,3
171 Massa, papper och papp 123,4 0,6 11,3
172 Varor av papper eller papp 102,9 0,0 2,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 106,1 0,5 6,7
22 Gummi- och plastvaror 99,5 0,3 0,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,0 0,2 2,3
24 Metaller 107,4 -0,1 4,2
244 Andra metaller än järn 102,2 0,0 -1,8
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 101,0 0,4 1,5
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,7 0,2 -0,1
27 Elapparatur 99,7 0,3 0,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,6 0,1 0,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,8 0,0 -1,2
30 Andra transportmedel 100,2 0,6 1,6
31 Möbler 104,3 0,1 1,6

Källa: Producentprisindex 2018, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2018, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), november 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/11/thi_2018_11_2018-12-21_tau_007_sv.html