Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), december 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,2 -1,1 3,4
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 83,4 -0,3 -2,5
C TILLVERKADE VAROR 106,5 -1,2 3,2
10 Livsmedel 102,6 0,0 -0,5
11 Drycker 98,2 0,6 -0,8
13 Textilvaror 95,3 0,3 -0,4
14 Kläder 100,4 0,0 -0,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,2 2,9 7,1
17 Papper och pappersvaror 112,9 0,0 10,3
171 Massa, papper och papp 113,2 0,0 10,5
172 Varor av papper eller papp 102,8 -1,2 1,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 120,3 -0,4 8,9
22 Gummi- och plastvaror 104,7 0,2 1,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 95,1 -0,6 -2,3
24 Metaller 101,8 -3,6 -0,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,4 -0,2 -0,3
26 Datorer, elektronikvaror och optik 99,2 0,0 -1,1
27 Elapparatur 103,7 0,9 2,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,6 -0,2 0,9
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,0 0,0 0,8
31 Möbler 101,1 -0,4 0,4

Källa: Producentprisindex 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2018, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), december 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/12/thi_2018_12_2019-01-24_tau_005_sv.html