Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), december 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,3 -1,5 1,5
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 96,7 0,7 1,7
C TILLVERKADE VAROR 102,1 -1,0 1,1
10 Livsmedel 100,7 -0,5 1,0
11 Drycker 104,6 -0,2 1,5
13 Textilvaror 103,4 1,1 1,9
14 Kläder 101,3 0,0 2,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 109,3 2,9 8,6
17 Papper och pappersvaror 116,7 0,4 7,4
171 Massa, papper och papp 124,0 0,4 9,9
172 Varor av papper eller papp 103,1 0,2 2,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 105,0 -1,0 4,8
22 Gummi- och plastvaror 99,6 0,1 0,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,6 -0,4 1,7
24 Metaller 105,1 -2,1 0,2
244 Andra metaller än järn 98,7 -3,4 -5,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 100,5 -0,5 1,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,4 -0,3 -0,2
27 Elapparatur 99,5 -0,3 -0,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,6 0,0 0,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,6 -0,2 -1,4
30 Andra transportmedel 100,1 -0,1 2,0
31 Möbler 104,6 0,3 1,9

Källa: Producentprisindex 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2018, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), december 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/12/thi_2018_12_2019-01-24_tau_007_sv.html