Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, december 2018

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2515 1983 2370 -0,5 3,4
0 Livsmedel     1641 0,2 2,3
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4477 -3,2 8,0
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5430 -7,9 0,9
3B Gas, el och vatten     3357 1,3 15,0
5 Produkter från den kemiska industrin     1626 -0,4 3,1
68 Oädla metaller     2181 -2,8 -2,4
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1832 -0,2 -1,5
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4171 -0,1 0,0
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     475 -0,3 -0,5
73 Transportmedel     2182 -0,2 -5,8

Källa: Producentprisindex 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2018, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, december 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/12/thi_2018_12_2019-01-24_tau_017_sv.html