Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), januari 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 105,9 106,6 106,2 0,1 3,2
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     99,4 -0,4 -4,8
C TILLVERKADE VAROR 104,2 106,5 105,4 -0,1 2,3
10 Livsmedel 101,3 103,0 101,6 0,1 1,2
11 Drycker 105,0 98,7 104,1 1,0 0,8
13 Textilvaror 105,2 96,1 101,1 0,3 1,5
14 Kläder 107,4 100,4 102,9 1,2 0,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,9 106,5 107,7 -0,4 6,3
17 Papper och pappersvaror 113,7 113,2 113,2 0,4 11,2
171 Massa, papper och papp 118,1 113,5 114,3 0,4 12,3
172 Varor av papper eller papp 99,3 103,1 100,5 0,2 -1,2
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     89,4 -1,3 -1,8
20 Kemikalier och kemiska produkter 98,2 118,5 112,1 -1,1 3,4
22 Gummi- och plastvaror 101,2 104,0 103,2 -0,7 0,7
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,1 98,4 103,5 0,4 1,3
24 Metaller 108,8 102,6 103,1 0,3 0,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 107,0 105,1 106,4 0,6 2,2
26 Datorer, elektronikvaror och optik 103,8 100,2 100,4 0,9 1,5
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     103,6 0,4 1,8
27 Elapparatur 99,0 104,0 103,2 0,3 1,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,7 103,8 104,3 0,3 1,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,2 102,3 103,3 0,4 0,2
31 Möbler 106,9 102,0 106,4 0,6 0,7
35 El, gas, värme och kyla 119,7 194,5 120,3 1,5 14,2
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 128,2 194,5 129,0 2,2 19,9
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     100,9 0,6 0,9

Källa: Producentprisindex 2019, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2019, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), januari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/01/thi_2019_01_2019-02-25_tau_003_sv.html