Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, januari 2019

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2518 1995 2377 0,3 3,2
0 Livsmedel     1645 0,2 2,1
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4523 1,0 6,7
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5448 0,3 -1,7
3B Gas, el och vatten     3418 1,8 15,3
5 Produkter från den kemiska industrin     1629 0,1 2,4
68 Oädla metaller     2153 -1,3 -3,9
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1831 0,0 -0,2
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4191 0,5 0,0
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     475 0,0 -0,3
73 Transportmedel     2163 -0,9 -1,2

Källa: Producentprisindex 2019, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2019, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, januari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/01/thi_2019_01_2019-02-25_tau_017_sv.html