Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 108,4 0,6 1,9
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 96,9 -1,0 0,3
C TILLVERKADE VAROR 102,8 0,4 1,8
10 Livsmedel 100,7 -0,4 0,8
11 Drycker 104,3 0,0 1,3
13 Textilvaror 104,2 0,1 3,0
14 Kläder 101,6 0,2 2,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,4 0,5 7,2
17 Papper och pappersvaror 113,9 -2,3 4,1
171 Massa, papper och papp 119,5 -3,2 4,5
172 Varor av papper eller papp 103,5 -0,3 3,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 105,1 -0,4 4,0
22 Gummi- och plastvaror 100,3 0,1 2,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,5 0,9 1,7
24 Metaller 105,4 0,5 -1,4
244 Andra metaller än järn 103,7 3,8 -0,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 102,7 0,6 2,5
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,5 0,0 1,0
27 Elapparatur 101,6 2,1 2,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,1 0,0 0,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,2 0,1 -2,3
30 Andra transportmedel 102,0 0,3 6,9
31 Möbler 105,3 0,3 2,8
35 El, gas, värme och kyla 160,1 -12,1 13,7
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 160,1 -12,1 13,7

Källa: Producentprisindex 2019, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2019, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/02/thi_2019_02_2019-03-25_tau_007_sv.html