Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), februari 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 108,0 108,4 107,6 0,3 3,0
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 107,9 96,9 105,9 -0,8 2,0
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     117,0 3,8 3,5
C TILLVERKADE VAROR 104,7 102,9 103,8 0,4 2,2
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     111,9 0,3 4,4
10 Livsmedel 101,6 100,8 101,3 0,1 1,4
11 Drycker 106,4 104,4 105,5 0,7 3,0
13 Textilvaror 105,9 104,4 104,8 0,3 2,7
14 Kläder 108,1 101,5 102,1 0,2 3,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,7 108,6 108,7 -0,1 6,7
17 Papper och pappersvaror 112,6 113,9 113,0 -1,3 9,7
171 Massa, papper och papp 116,5 119,5 117,2 -1,8 13,1
172 Varor av papper eller papp 100,1 103,5 101,2 0,4 0,0
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     92,8 0,0 -0,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,3 105,1 103,3 0,0 3,8
22 Gummi- och plastvaror 101,6 100,5 101,1 0,2 1,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,8 102,7 104,8 0,7 1,5
24 Metaller 107,7 105,4 107,5 0,0 -0,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 107,2 102,9 105,9 0,3 2,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 104,5 97,5 97,9 0,1 1,1
27 Elapparatur 99,7 101,7 101,3 1,7 1,8
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,9 102,2 102,6 0,1 0,9
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,5 101,1 101,5 0,1 -2,0
31 Möbler 106,7 105,3 106,2 0,0 1,3
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     101,4 0,5 -1,9
35 El, gas, värme och kyla 119,1 160,1 121,7 -1,6 9,7
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 125,4 160,1 128,5 -3,6 11,4
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     100,7 -0,2 0,7
42 Anläggningsarbeten 104,3   104,3 0,1 2,0

Källa: Producentprisindex 2019, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2019, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), februari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/02/thi_2019_02_2019-03-25_tau_009_sv.html