Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, februari 2019

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2519 2004 2382 0,2 3,1
0 Livsmedel     1645 0,0 2,1
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4576 1,2 8,0
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5653 3,8 6,3
3B Gas, el och vatten     3359 -1,7 9,0
5 Produkter från den kemiska industrin     1629 0,0 1,9
68 Oädla metaller     2220 3,1 -1,0
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1838 0,3 0,2
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4193 0,1 0,1
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     479 0,9 0,7
73 Transportmedel     2167 0,2 -1,1

Källa: Producentprisindex 2019, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2019, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, februari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/02/thi_2019_02_2019-03-25_tau_017_sv.html