Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 4:e kvartalet 2018

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 104,0 0,3 1,8
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 104,0 0,8 3,3
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 106,9 0,1 2,3
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 103,9 0,9 1,3
L FASTIGHETSTJÄNSTER 104,7 0,4 1,5
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 104,1 0,2 1,9
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,0 -1,3 -0,4
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 105,4 0,1 4,3
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 105,8 0,0 2,3
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 103,3 0,0 -0,3
S ANDRA TJÄNSTER 103,8 0,3 1,7
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 103,0 2,0 2,7
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 106,0 7,5 3,4
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 105,9 1,2 4,8
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 102,4 1,7 3,0
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 104,7 0,7 4,2
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 112,0 0,2 5,9
52.24 Tjänster avseende godshantering 97,3 0,8 0,9
53 Postbefordran och kurirtjänster 122,7 0,3 5,8
53.10 Postbefordran via nationella posten 125,1 0,1 5,9
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 109,3 1,2 5,5
56 Bar- och restaurangtjänster 105,3 0,4 1,7
58 Förlagstjänster 107,0 0,9 2,0
61 Telekommunikation 103,1 2,2 0,8
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 103,6 0,0 1,2
68.20A Hyror för kontorslokaler 103,1 0,4 1,2
68.20B Hyror för affärslokaler 101,8 0,3 1,2
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 105,1 1,1 1,3
69.10 Juridiska tjänster 109,7 0,4 3,8
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 102,8 1,5 0,1
70.2 Företagsrådgivningstjänster 104,9 0,2 1,6
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 101,1 0,0 2,1
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 103,4 -0,1 0,8
73.1 Reklamtjänster 103,4 -0,1 0,6
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 96,5 -1,9 -3,6
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 102,6 -0,3 1,5
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 104,2 0,1 1,2
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 105,4 0,2 1,2
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 103,5 0,0 1,2
85 Tjänster avseende utbildning 105,4 0,1 4,3
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 105,8 0,0 2,3
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 111,2 0,3 0,2
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 99,8 -0,1 -0,6
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 105,3 0,2 2,7
96.01 Tvätteritjänster 100,9 0,5 1,3

Källa: Producentprisindex 2019, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2019, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 4:e kvartalet 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/02/thi_2019_02_2019-03-25_tau_023_sv.html