Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.4.2019

Producentpriserna för industrin steg med 2,3 procent från mars året innan

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 2,3 procent från mars 2018 till mars 2019. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 2,7 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 1,8 procent.

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–3/2019

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–3/2019
Till ökningen av producentpriserna för industrin bidrog särskilt att massa, papper, kartong och papp samt oljeprodukter och el blev dyrare jämfört med mars föregående år.

Exportprisindexet steg med 1,8 procent på årsnivå och importprisindexet med 1,8 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 2,7 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 2,6 procent.

Exportpriserna steg i synnerhet på grund av att massa, papper, kartong och papp samt oljeprodukter, kemikalier och kemiska produkter blev dyrare jämfört med mars året innan. Till ökningen av importpriserna bidrog i sin tur särskilt dyrare oljeprodukter, kemikalier och kemiska produkter jämfört med mars året innan.

Från februari till mars var producentpriserna för industrin i genomsnitt oförändrade. Till ökningen av producentpriser bidrog särskilt högre priser på oljeprodukter jämfört med föregående månad. Stegringen av priserna dämpades för sin del av att särskilt el samt massa, papper, kartong och papp blev billigare.

Producentprisindex 2015=100, mars 2019

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 106,3 0,0 2,3
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 105,8 -0,3 2,7
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 106,9 0,2 1,8
Exportprisindex 106,6 0,2 1,8
Importprisindex 108,6 0,2 1,8
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 107,6 0,0 2,7
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 107,5 -0,1 2,6

Producentprisindex 1949=100, mars 2019

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 2045 0,0 2,3
Exportprisindex 1769 0,2 1,8
Importprisindex 1665 0,2 1,8
Partiprisindex 2380 -0,1 2,6

Beräkningen av producentprisindexen förnyas

Beräkningen av producentprisindexen förnyas fr.o.m. indexet för januari 2019 på så sätt att indexen blir årliga kedjeindex.

I praktiken innebär övergången till kedjeindexmetoden att producentprisindexens viktstruktur i fortsättningen uppdateras årligen. Den nya viktstrukturen träder i kraft fr.o.m. indexen för januari varje år. Utöver viktstrukturen kan också produktklasser och företagsurval vid behov uppdateras årligen. Basåret för indexet är oförändrat (2015=100).

I fortsättningen sker indexberäkningen på så sätt att varje indexserie länkas framåt genom kedjning utifrån ändringar i indexet som beräknats enligt den nya viktstrukturen. En mer detaljerad beskrivning av beräkningsmetoden finns i den uppdaterade användarhandboken för producentprisindexen för industrin och tjänster 2015=100 som publiceras i vår (på finska och engelska).

Ändringarna förbättrar indexets kvalitet, eftersom man med hjälp av dem i fortsättningen snabbare kan beakta strukturella ändringar i produktionen, exporten och importen.


Källa: Producentprisindex 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (345,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/03/thi_2019_03_2019-04-24_tie_001_sv.html