Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), september 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 105,7 107,0 106,3 0,5 -0,6
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     104,1 2,5 4,2
C TILLVERKADE VAROR 103,9 106,9 105,4 0,5 -1,1
10 Livsmedel 101,5 104,1 101,8 -0,8 0,7
11 Drycker 104,3 104,4 105,1 -1,4 1,6
13 Textilvaror 107,1 94,9 101,5 0,2 0,3
14 Kläder 108,1 99,0 102,7 1,4 1,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,7 100,7 103,9 -0,2 -2,2
17 Papper och pappersvaror 97,2 104,8 102,7 -1,9 -7,6
171 Massa, papper och papp 96,9 104,8 102,9 -2,1 -8,2
172 Varor av papper eller papp 99,3 102,3 100,3 0,2 -0,1
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     89,6 -0,2 -1,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,4 119,2 112,9 2,5 0,9
22 Gummi- och plastvaror 101,1 104,1 103,2 -0,1 0,0
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,4 105,7 104,6 0,4 1,0
24 Metaller 108,7 108,5 107,6 1,9 0,7
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,5 106,2 109,4 0,6 4,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,1 99,6 100,1 0,0 0,9
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     103,9 0,0 1,2
27 Elapparatur 100,1 105,6 104,7 0,4 1,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,2 105,6 105,9 0,6 1,9
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,7 102,4 103,2 -0,1 0,1
31 Möbler 107,3 102,0 106,7 0,4 0,9
35 El, gas, värme och kyla 119,0 155,9 119,5 0,7 2,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 125,4 155,9 125,9 1,2 2,3
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,1 0,0 0,8

Källa: Producentprisindex 2019, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2019, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), september 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/09/thi_2019_09_2019-10-24_tau_003_sv.html