Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,7 0,9 -1,2
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 82,9 -2,2 6,2
C TILLVERKADE VAROR 106,9 1,0 -1,5
10 Livsmedel 104,1 0,1 0,2
11 Drycker 104,4 2,1 8,2
13 Textilvaror 94,9 0,0 -0,3
14 Kläder 99,0 0,5 -0,8
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 100,7 0,5 -3,0
17 Papper och pappersvaror 104,8 -1,6 -6,2
171 Massa, papper och papp 104,8 -1,7 -6,4
172 Varor av papper eller papp 102,3 0,3 -0,7
20 Kemikalier och kemiska produkter 119,2 3,4 0,5
22 Gummi- och plastvaror 104,1 0,2 0,7
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,7 5,1 6,5
24 Metaller 108,5 2,5 1,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 106,2 0,5 1,5
26 Datorer, elektronikvaror och optik 99,6 0,0 0,6
27 Elapparatur 105,6 0,4 1,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 105,6 0,8 2,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,4 0,1 1,2
31 Möbler 102,0 -0,1 0,5
35 El, gas, värme och kyla 155,9 -5,4 -4,1
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 155,9 -5,4 -4,1

Källa: Producentprisindex 2019, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2019, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/09/thi_2019_09_2019-10-24_tau_005_sv.html