Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 108,4 0,7 -2,6
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 90,3 -1,9 -7,4
C TILLVERKADE VAROR 103,1 0,1 -0,6
10 Livsmedel 100,3 0,2 -2,7
11 Drycker 105,1 0,0 0,9
13 Textilvaror 103,4 -0,7 1,5
14 Kläder 102,4 0,6 2,4
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,9 1,9 2,7
17 Papper och pappersvaror 107,0 -1,7 -7,7
171 Massa, papper och papp 108,4 -2,6 -11,9
172 Varor av papper eller papp 104,0 0,0 1,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 104,4 -0,5 -1,8
22 Gummi- och plastvaror 100,8 0,5 2,0
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,2 0,0 1,4
24 Metaller 105,9 0,0 -1,4
244 Andra metaller än järn 107,6 0,3 5,8
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 101,5 -0,7 1,4
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,5 -0,7 0,1
27 Elapparatur 101,7 -0,2 2,7
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,1 0,1 1,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,6 0,1 -0,2
30 Andra transportmedel 104,6 0,7 5,9
31 Möbler 107,3 1,5 3,3
35 El, gas, värme och kyla 157,6 11,7 -3,3
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 157,6 11,7 -3,3

Källa: Producentprisindex 2019, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2019, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/09/thi_2019_09_2019-10-24_tau_007_sv.html