Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), september 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 108,2 108,4 107,7 0,2 -0,4
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 103,4 90,3 101,1 -2,9 -4,7
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     115,8 4,6 -10,0
C TILLVERKADE VAROR 103,9 103,1 103,6 0,0 -0,6
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,5 0,3 4,0
10 Livsmedel 101,5 100,3 101,0 -0,6 -0,3
11 Drycker 104,3 105,1 104,7 -1,4 0,3
13 Textilvaror 107,1 103,6 104,7 -0,4 1,3
14 Kläder 108,1 102,2 102,8 0,8 2,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,7 109,1 107,2 -0,4 -0,9
17 Papper och pappersvaror 97,2 107,0 99,7 -2,6 -10,5
171 Massa, papper och papp 96,9 108,4 99,3 -3,5 -13,8
172 Varor av papper eller papp 99,3 104,1 100,9 0,1 0,5
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     92,9 -0,2 -0,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,4 104,4 102,8 -0,4 -0,8
22 Gummi- och plastvaror 101,1 101,0 101,1 0,1 0,8
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,4 103,3 104,0 -0,7 0,0
24 Metaller 108,7 105,9 108,1 0,0 -1,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,5 101,7 107,8 0,3 3,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,1 97,4 97,9 -0,6 0,1
27 Elapparatur 100,1 101,8 101,5 0,0 2,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,2 103,2 103,4 0,0 1,6
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,7 101,5 101,8 0,0 -0,5
31 Möbler 107,3 107,4 107,4 0,9 1,9
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     103,8 0,9 3,0
35 El, gas, värme och kyla 119,0 157,6 121,4 1,6 2,0
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 125,4 157,6 128,2 2,5 1,5
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,1 0,0 0,8
42 Anläggningsarbeten 105,5   105,5 0,4 1,9

Källa: Producentprisindex 2019, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2019, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), september 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/09/thi_2019_09_2019-10-24_tau_009_sv.html