Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), september 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,8 109,0 107,7 0,2 -0,2
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 103,5 90,5 101,3 -2,9 -4,7
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     117,4 4,5 -8,9
C TILLVERKADE VAROR 104,2 103,7 104,0 0,0 -0,3
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,5 0,3 4,0
10 Livsmedel 100,6 98,7 99,8 -0,6 -0,5
11 Drycker 109,4 111,5 110,1 -0,6 2,4
13 Textilvaror 107,1 103,6 104,7 -0,4 1,3
14 Kläder 108,1 102,2 102,8 0,8 2,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,7 109,1 107,2 -0,4 -0,9
17 Papper och pappersvaror 97,2 107,0 99,7 -2,6 -10,5
171 Massa, papper och papp 96,9 108,4 99,3 -3,5 -13,8
172 Varor av papper eller papp 99,3 104,1 100,9 0,1 0,5
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,4 104,4 102,8 -0,4 -0,8
22 Gummi- och plastvaror 101,1 101,0 101,1 0,1 0,8
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,6 103,3 104,1 -0,7 0,0
24 Metaller 108,7 105,9 108,1 0,0 -1,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,5 101,7 107,8 0,3 3,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,1 97,4 97,9 -0,6 0,1
27 Elapparatur 100,1 101,8 101,5 0,0 2,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,2 103,2 103,4 0,0 1,6
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,7 91,8 92,9 0,0 -1,9
31 Möbler 107,3 107,4 107,4 0,9 1,9
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     103,8 0,9 3,0
35 El, gas, värme och kyla 115,4 157,6 118,4 2,7 2,1
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 119,4 157,6 123,2 3,9 1,8
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,1 0,0 0,8
42 Anläggningsarbeten 105,5   105,5 0,4 1,9

Källa: Producentprisindex 2019, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2019, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), september 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/09/thi_2019_09_2019-10-24_tau_011_sv.html