Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, september 2019

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2520 2009 2385 0,2 -0,2
0 Livsmedel     1610 -1,8 -1,4
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4568 2,8 -4,3
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5686 3,2 -9,1
3B Gas, el och vatten     3322 2,3 -0,3
5 Produkter från den kemiska industrin     1621 0,0 -1,0
68 Oädla metaller     2171 1,6 -1,8
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1849 0,1 0,9
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4253 0,3 2,1
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     478 -0,4 0,5
73 Transportmedel     2171 0,1 -1,1

Källa: Producentprisindex 2019, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2019, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, september 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/09/thi_2019_09_2019-10-24_tau_017_sv.html