Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), oktober 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 105,7 107,0 106,2 0,0 -0,9
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     102,1 -2,0 0,4
C TILLVERKADE VAROR 104,2 106,9 105,5 0,1 -1,4
10 Livsmedel 101,3 103,7 101,6 -0,2 0,4
11 Drycker 103,7 103,1 104,3 -0,8 2,6
13 Textilvaror 107,6 96,0 102,2 0,8 1,0
14 Kläder 108,0 98,9 102,6 -0,1 1,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,1 101,1 104,3 0,4 -1,7
17 Papper och pappersvaror 94,3 103,9 101,3 -1,3 -8,9
171 Massa, papper och papp 93,2 103,9 101,4 -1,4 -9,5
172 Varor av papper eller papp 99,4 101,9 100,2 -0,1 -0,3
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     89,5 -0,1 -1,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,3 120,6 113,9 0,9 1,2
22 Gummi- och plastvaror 100,7 103,6 102,7 -0,5 -1,0
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,3 106,2 104,7 0,0 0,5
24 Metaller 109,6 108,5 107,7 0,2 0,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,4 106,4 109,3 0,0 3,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,1 101,2 101,4 1,3 2,0
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     105,7 1,7 2,6
27 Elapparatur 100,1 107,0 105,7 1,0 3,9
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,8 105,0 105,3 -0,6 1,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,6 104,0 104,7 1,4 1,6
31 Möbler 107,2 102,0 106,6 -0,1 0,8
35 El, gas, värme och kyla 117,2 164,2 117,7 -1,4 2,7
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 122,7 164,2 123,3 -2,1 2,5
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,1 0,0 0,8

Källa: Producentprisindex 2019, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2019, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), oktober 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/10/thi_2019_10_2019-11-25_tau_003_sv.html