Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, december 2019

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2500 2013 2376 -0,1 0,3
0 Livsmedel     1636 1,6 -0,3
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4544 -0,7 1,5
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5922 3,0 9,1
3B Gas, el och vatten     3116 -5,3 -7,2
5 Produkter från den kemiska industrin     1619 -0,3 -0,5
68 Oädla metaller     2189 0,2 0,4
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1849 -0,1 1,0
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4272 0,2 2,4
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     473 -0,6 -0,4
73 Transportmedel     2183 0,1 0,1

Källa: Producentprisindex 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2019, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, december 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/12/thi_2019_12_2020-01-24_tau_017_sv.html