Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,9 -0,8 0,1
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 100,8 2,6 3,0
C TILLVERKADE VAROR 103,0 0,0 0,6
10 Livsmedel 101,1 0,3 0,0
11 Drycker 106,5 1,0 2,1
13 Textilvaror 102,1 -1,1 -1,9
14 Kläder 101,3 0,0 -0,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 109,5 -0,6 1,5
17 Papper och pappersvaror 103,8 0,1 -10,9
171 Massa, papper och papp 102,3 0,8 -17,1
172 Varor av papper eller papp 106,0 -1,1 2,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 104,5 -0,1 -0,9
22 Gummi- och plastvaror 100,8 0,1 0,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,4 -1,0 1,7
24 Metaller 101,7 -1,6 -3,0
244 Andra metaller än järn 101,0 -2,2 1,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 100,5 -1,4 -1,5
26 Datorer, elektronikvaror och optik 96,8 0,4 -0,7
27 Elapparatur 101,5 0,0 1,9
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,9 0,3 0,8
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,0 0,4 1,8
30 Andra transportmedel 104,8 0,3 3,0
31 Möbler 106,1 -0,5 1,1
35 El, gas, värme och kyla 98,3 -22,0 -46,1
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 98,3 -22,0 -46,1

Källa: Producentprisindex 2020, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 26.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2020, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/01/thi_2020_01_2020-02-26_tau_007_sv.html