Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, januari 2020

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2486 2000 2362 -0,6 -0,6
0 Livsmedel     1645 0,6 0,0
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4345 -4,4 -3,9
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5823 -1,7 6,9
3B Gas, el och vatten     2864 -8,1 -16,2
5 Produkter från den kemiska industrin     1609 -0,6 -1,2
68 Oädla metaller     2172 -0,8 0,9
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1858 0,5 1,4
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4292 0,5 2,4
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     474 0,1 -0,2
73 Transportmedel     2206 1,0 2,0

Källa: Producentprisindex 2020, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 26.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2020, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, januari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/01/thi_2020_01_2020-02-26_tau_017_sv.html