Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), mars 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 100,6 100,1 100,3 -3,0 -5,6
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     92,8 -4,4 -9,1
C TILLVERKADE VAROR 100,7 100,2 100,3 -3,1 -5,2
10 Livsmedel 101,5 105,3 102,0 0,2 0,0
11 Drycker 108,4 101,4 107,4 -0,5 1,5
13 Textilvaror 105,9 93,4 100,1 -0,4 -1,7
14 Kläder 110,6 99,9 104,4 -0,6 1,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 105,7 95,2 100,9 -1,7 -5,1
17 Papper och pappersvaror 88,8 99,7 96,8 -1,8 -12,3
171 Massa, papper och papp 86,1 99,6 96,6 -2,0 -13,2
172 Varor av papper eller papp 99,1 101,2 99,9 0,1 -0,5
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     89,3 0,3 0,0
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,3 114,2 109,7 0,2 -2,5
22 Gummi- och plastvaror 99,5 104,3 102,5 -0,2 -0,7
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,7 103,7 103,7 -0,6 -0,9
24 Metaller 102,5 102,1 101,2 -1,8 -1,8
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,0 104,1 108,7 -0,7 1,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,6 94,7 95,4 0,4 -5,6
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     108,6 0,5 5,1
27 Elapparatur 99,8 107,0 105,6 -0,1 2,9
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,3 105,1 105,5 -0,1 0,4
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,0 103,3 104,0 -1,0 0,5
31 Möbler 108,5 104,3 108,0 -0,1 1,7
35 El, gas, värme och kyla 100,4 83,0 100,8 -2,8 -12,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 95,5 83,0 95,9 -4,7 -19,8
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,9 0,0 0,6

Källa: Producentprisindex 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2020, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), mars 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/03/thi_2020_03_2020-04-24_tau_003_sv.html