Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), mars 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 99,8 -4,0 -6,4
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 74,7 -5,0 -12,9
C TILLVERKADE VAROR 100,2 -3,9 -6,2
10 Livsmedel 105,3 -0,8 3,0
11 Drycker 101,4 -1,7 -2,0
13 Textilvaror 93,4 -0,8 -3,8
14 Kläder 99,9 -1,4 -0,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 95,2 -3,3 -7,6
17 Papper och pappersvaror 99,7 -2,3 -10,2
171 Massa, papper och papp 99,6 -2,4 -10,5
172 Varor av papper eller papp 101,2 0,4 -1,5
20 Kemikalier och kemiska produkter 114,2 0,4 -3,8
22 Gummi- och plastvaror 104,3 -0,2 -0,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,7 -4,3 2,1
24 Metaller 102,1 -1,7 -0,4
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 104,1 -3,0 -3,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 94,7 0,5 -5,9
27 Elapparatur 107,0 0,0 3,8
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 105,1 0,0 0,4
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,3 -1,2 1,3
31 Möbler 104,3 0,0 2,2
35 El, gas, värme och kyla 83,0 -6,0 -42,7
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 83,0 -6,0 -42,7

Källa: Producentprisindex 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2020, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), mars 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/03/thi_2020_03_2020-04-24_tau_005_sv.html