Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), mars 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 101,0 -5,0 -7,0
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 97,2 -1,6 -0,5
C TILLVERKADE VAROR 100,5 -2,2 -2,4
10 Livsmedel 102,2 0,9 1,8
11 Drycker 106,2 -0,2 1,8
13 Textilvaror 101,9 0,1 -2,7
14 Kläder 100,8 -1,2 -0,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,5 0,4 1,9
17 Papper och pappersvaror 102,4 1,2 -10,9
171 Massa, papper och papp 100,5 2,0 -16,3
172 Varor av papper eller papp 105,4 0,0 -0,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 103,4 -2,7 -1,5
22 Gummi- och plastvaror 100,1 -0,9 0,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,9 -0,7 -0,1
24 Metaller 98,5 -2,7 -6,7
244 Andra metaller än järn 93,0 -6,0 -11,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 100,1 -0,7 -1,2
26 Datorer, elektronikvaror och optik 96,6 0,1 -1,2
27 Elapparatur 101,8 -0,5 -0,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,9 -0,2 0,6
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,2 0,0 1,8
30 Andra transportmedel 105,7 -0,9 3,2
31 Möbler 106,4 -0,2 1,2
35 El, gas, värme och kyla 92,5 3,2 -34,5
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 92,5 3,2 -34,5

Källa: Producentprisindex 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2020, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), mars 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/03/thi_2020_03_2020-04-24_tau_007_sv.html