Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), mars 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 104,8 102,3 103,4 -2,3 -3,9
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 103,6 97,3 102,4 -0,3 -3,2
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     82,1 -24,0 -31,5
C TILLVERKADE VAROR 101,7 101,8 101,8 -1,8 -2,4
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     115,3 0,3 2,6
10 Livsmedel 100,6 101,2 100,6 0,5 0,5
11 Drycker 113,8 113,1 113,5 -0,2 3,0
13 Textilvaror 105,9 102,0 103,2 0,1 -1,8
14 Kläder 110,6 100,7 101,6 -1,1 -0,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 105,7 108,6 106,3 -0,4 -2,3
17 Papper och pappersvaror 88,8 102,5 92,2 0,3 -16,7
171 Massa, papper och papp 86,1 100,5 89,2 0,5 -21,7
172 Varor av papper eller papp 99,1 105,4 101,3 0,0 0,0
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,3 103,4 102,4 -2,1 -0,7
22 Gummi- och plastvaror 99,5 100,3 100,0 -0,6 -0,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,9 103,0 103,6 0,0 -1,3
24 Metaller 102,5 98,5 101,1 -2,5 -6,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,0 100,3 107,1 -0,3 1,3
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,6 96,5 96,7 0,1 -1,5
27 Elapparatur 99,8 101,8 101,4 -0,5 -0,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,3 103,1 103,3 -0,2 0,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 107,3 93,7 94,7 0,0 1,8
31 Möbler 108,5 106,5 107,8 -0,2 1,5
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,6 -0,3 4,8
35 El, gas, värme och kyla 94,5 92,5 93,9 -2,8 -16,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 88,0 92,5 88,0 -4,3 -23,3
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,9 0,0 0,6
42 Anläggningsarbeten 105,3   105,3 -0,4 0,7

Källa: Producentprisindex 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2020, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), mars 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/03/thi_2020_03_2020-04-24_tau_011_sv.html