Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 1:a kvartalet 2020

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 105,9 0,4 1,1
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 105,2 0,2 0,8
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 109,2 0,1 1,0
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 105,0 -0,1 0,4
L FASTIGHETSTJÄNSTER 106,6 0,2 1,4
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,8 0,1 1,2
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,2 0,0 0,1
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,0 -0,7 0,4
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 113,2 3,4 3,5
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 106,5 1,0 2,2
S ANDRA TJÄNSTER 106,1 0,8 1,7
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 105,5 0,1 1,7
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 116,5 1,4 6,5
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 108,8 0,8 1,7
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 103,4 3,3 -3,0
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 105,4 1,2 0,4
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 110,2 1,6 0,5
52.24 Tjänster avseende godshantering 95,9 -0,1 -1,9
53 Postbefordran och kurirtjänster 130,1 0,2 4,2
53.10 Postbefordran via nationella posten 134,0 0,1 4,8
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 110,6 0,4 1,3
56 Bar- och restaurangtjänster 107,6 0,6 1,3
58 Förlagstjänster 111,7 0,7 3,2
61 Telekommunikation 102,2 -1,0 -1,7
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 104,1 -0,1 -0,1
68.20A Hyror för kontorslokaler 103,9 0,0 0,3
68.20B Hyror för affärslokaler 103,3 0,4 1,3
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 108,1 0,4 2,3
69.10 Juridiska tjänster 113,3 1,0 2,1
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 105,5 0,1 2,5
70.2 Företagsrådgivningstjänster 107,4 -0,4 1,6
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 101,2 0,3 -0,2
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 104,4 0,9 0,9
73.1 Reklamtjänster 104,0 0,9 0,9
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 93,7 -0,8 -1,7
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 104,7 0,6 1,7
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 107,1 0,5 1,5
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 109,0 1,1 2,3
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 106,0 0,2 1,1
85 Tjänster avseende utbildning 106,0 -0,7 0,4
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 113,2 3,4 3,5
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 115,9 0,9 3,4
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 102,3 1,1 1,7
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 107,1 0,4 0,9
96.01 Tvätteritjänster 104,7 2,0 3,0

Källa: Producentprisindex 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2020, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 1:a kvartalet 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/03/thi_2020_03_2020-04-24_tau_023_sv.html