Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), april 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 99,1 98,8 98,9 -1,4 -7,0
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     94,5 1,8 -9,2
C TILLVERKADE VAROR 99,1 98,7 98,8 -1,5 -6,8
10 Livsmedel 101,2 104,9 101,7 -0,3 -0,3
11 Drycker 107,8 102,9 107,3 -0,1 1,0
13 Textilvaror 106,3 93,3 100,3 0,2 -0,8
14 Kläder 110,6 100,4 104,6 0,2 2,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,7 95,2 101,4 0,5 -4,2
17 Papper och pappersvaror 88,5 99,9 96,9 0,1 -11,9
171 Massa, papper och papp 86,1 99,8 96,7 0,1 -12,8
172 Varor av papper eller papp 98,0 101,9 99,2 -0,6 -0,9
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     89,1 -0,3 0,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,7 114,8 110,2 0,4 -1,8
22 Gummi- och plastvaror 99,1 104,6 102,4 -0,1 -0,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,0 103,5 103,9 0,2 0,0
24 Metaller 101,6 101,8 100,8 -0,4 -2,9
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,8 104,4 107,8 -0,8 -0,5
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,1 96,0 96,5 1,2 -4,3
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     109,0 0,4 5,0
27 Elapparatur 100,2 106,5 105,4 -0,2 2,7
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,5 105,5 105,8 0,3 0,8
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 108,2 103,4 105,0 1,0 1,6
31 Möbler 108,8 104,7 108,3 0,2 2,0
35 El, gas, värme och kyla 99,8 81,1 100,1 -0,7 -12,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 94,4 81,1 94,7 -1,2 -19,6
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,9 0,0 0,6

Källa: Producentprisindex 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 25.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2020, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), april 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/04/thi_2020_04_2020-05-25_tau_003_sv.html