Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), april 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 98,5 -1,3 -7,8
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 74,7 0,1 -10,5
C TILLVERKADE VAROR 98,7 -1,4 -7,8
10 Livsmedel 104,9 -0,3 2,5
11 Drycker 102,9 1,5 -2,0
13 Textilvaror 93,3 -0,1 -2,9
14 Kläder 100,4 0,5 0,8
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 95,2 0,0 -7,7
17 Papper och pappersvaror 99,9 0,2 -9,9
171 Massa, papper och papp 99,8 0,2 -10,2
172 Varor av papper eller papp 101,9 0,6 -0,7
20 Kemikalier och kemiska produkter 114,8 0,5 -2,7
22 Gummi- och plastvaror 104,6 0,2 0,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,5 -0,2 1,8
24 Metaller 101,8 -0,3 -1,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 104,4 0,3 -3,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 96,0 1,4 -4,4
27 Elapparatur 106,5 -0,4 3,5
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 105,5 0,3 0,9
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,4 0,1 0,9
31 Möbler 104,7 0,4 2,6
35 El, gas, värme och kyla 81,1 -2,4 -46,1
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 81,1 -2,4 -46,1

Källa: Producentprisindex 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 25.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2020, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), april 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/04/thi_2020_04_2020-05-25_tau_005_sv.html